Moravský chladnokrevník

Původ a historie

 

V druhé polovině 19. století zažívá i Rakousko-Uhersko hospodářský rozvoj. Důsledkem toho je i rozmach chovů koní, jejichž potřeba vzrůstá jak v zemědělství, které se v této době stává intenzivnějším, tak i v dopravě a průmyslu a v neposlední řadě ovšem také v armádě. Hlavní požadavky chovatelů směřují v této době především na mohutnost koní, v důsledku toho se objevuje silný zájem o rozšíření chovu studenokrevného koně.

 

Nicméně tehdejší státní správa dává přednost importu nejmohutnějších teplokrevných plemen, to znamená koně východofríského a oldenburgského. Aby se naopak do jisté míry zabránilo rozšíření chladnokrevného chovu, je tento rajonizován do horských oblastí. V Čechách to byla oblast Šumavy a Pošumaví a také oblast na severu Čech. Na Moravě to byla oblast Českomoravské vysočiny, jihozápadní Morava a oblast Beskyd a Bílých Karpat.

 

V roce 1898 byl v Lukově u Zlína založen Sailerův hřebčín, který měl de facto rozhodující vliv na vývoj chladnokrevného koně na Moravě. Základ zdejšího chovu tvořily originální importované belgické klisny, k čistokrevné plemenitbě byli pak používání rovněž originální importovaní belgičtí hřebci, kteří se výraznou měrou podíleli na rozvoji chladnokrevného koně u nás.

 

Po roce 1918 dochází v českých zemích k rozmachu chovu chladnokrevných koní, v samotném vývoji chladnokrevníka pak dochází k vytváření dvou základních typů. V Čechách, kde byla používána dvě chladnokrevná plemena a to belgik a norik, dochází v některých oblastech k jejich prolínání, které ovlivňuje další vývoj těchto plemen. Na Moravě se naproti tomu preferoval čistokrevný belgický chov, typ moravského chladnokrevníka se tak vytvářel, na rozdíl od českého chovu, na podkladě belgické krve.

 

Na vytváření moravského chladnokrevníka se podíleli především importovaní belgičtí hřebci ardenského typu, jejichž konstituce byla sušší a tvrdší. Po roce 1930 však tyto importy přestaly a začíná se rozvíjet liniový chov. Také se vytvářejí i rozdílné krajové typy moravského chladnokrevníka, např. nejmohutnější typ je produkován na Holešovsku či Prosenicku.

 

Druhá světová negativně ovlivnila i chov moravského chladnokrevníka, jeho početní stavy se výrazně snížily. V šedesátých letech pak dochází ke všeobecnému úbytku koní a to se týká zejména chladnokrevných koní, jejichž tažná síla je nahrazována mechanizací.

 

Sedmdesátá a osmdesátá léta byla pro chladnokrevné koně vyloženě nešťastná, když v rámci nedomyšlené snahy o vytvoření nového plemene Českého chladnokrevného koně dochází takřka ke zničení chovu chladnokrevného koně, který přežil jen díky značnému úsilí chovatelů na jižní Moravě.

 

V roce 1995 se moravský a český chladnokrevník spojují v samostatné plemeno Českomoravský belgický kůň. O rozvoj chovu tohoto koně se stará Svaz chovatelů českomoravského belgického koně.

 

Popis plemene

 

Moravský chladnokrevník je o něco méně mohutnější než český chladnokrevník. Výška v kohoutku se pohybuje v rozmezí 165 - 172 cm. Jeho rámec je kratší, ale výrazným osvalením a souladnějšími tvary se zjevně podobá belgikovi. Je také oproti českému chladnokrevníku sušší a pohyblivější, mechanika jeho pohybu je velmi dobrá. Jeho hmotnost je 600 až 700 kg. Zbarvením je ryzák nebo hnědák.

 

Charakteristika

 

O povaze a charakteru moravského chladnokrevníka platí totéž, co lze říct obecně o povaze a charakteru chladnokrevných koní. Je to mohutný kůň, klidného a mírného temperamentu, snadno ovladatelný, jeho předností je i ranost. Moravský chladnokrevník se vyznačuje i dobrou pohyblivostí.

 

Využití

 

Moravský chladnokrevník je především tažný kůň, jeho pohyblivost mu umožňuje pracovati v náročném lesním terénu.

 

Moravský chladnokrevník zkušenosti uživatelů

Napsat vlastní zkušenost s plemenem Moravský chladnokrevník


Nejlepší profily

0 profilů Moravský chladnokrevník z toho 0 profilů hříbátekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vyhledávání
Uživatel není přihlášen
Nový profil koně

Zaregistruj se a poděl se o zkušenosti se svým koněm.